Wednesday, February 10, 2010

Asal mula kata tashrif (تصريف)

oke The Masor hari ini akan menjelasakan asal mula kata tashrif (تصريف).
Lafad tersebut termasuk pada masdar taukid, termasuk kepada fiil tsulasi mazid bab kedua, dari lafad صرّف يُصرّف تصريفا. lafad tasrif termasuk pada kata ghoir asal. Asalnya تصررفا . kemudian huruf (ر) yang kedua diganti dengan huruf (ي) ilatnya lihtafif (supaya mudah dalam pengucapan).
arti Tashrif ialah التغيير artinya berubah.
seperti dalam Firman Allah : وتصريف الرح artinya berubahnya arah angin dari satu tempat ke tempat lain.

No comments:

Post a Comment